E-Ticaret, bilgisayar destekli açık ve kapalı ağlar üzerinden mal, hizmet ve bilginin alımı, satımı ve değiş tokuş işlemlerinin yapılması olarak tanımlanabilir.

Ekonomik Kalkınma ve işbirliği Teşkilatı (OECD) şu şekilde tanımlamıştır: kişiler ve kurumların katıldığı, yazılı metin, ses, görüntü gibi sayısallaştırılmış verilerin işlenerek açık veya kapalı ağlar üzerinden iletilmesine dayanan ticaretle ile ilgili işlemlere elektronik ticaret denilmektedir.

Elektronik ticaretin yararlarını söyleyecek olursak; firmaların yönetim etkinliğini artırır, tüketicilere üretilen ürünler hakkında bilgileri tam aktarır, üretim ve dağıtım işlemini küçültür. Üretilen ürünleri, mal ve hizmetleri tüketicilere ulaştırmak kolaylaşır.

Piyasaya firmaların girişini kolaylaştırır ve firma sayısı artıkça rekabet artar. Firmalar faaliyetlerini geliştirir, çalışma verimliliğini artarır. Ekstra nitelik gerektiren işlerde emeğe talep artacak, yeni iş alanları yaratılacak böylece istihdam artacaktır.

Elektronik ortamda yapılan ve elektronik ticarette yapılabilecek olan işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz: reklâm, sipariş verme, üretim planlama, tanıtım, satış, teslimat, Elektronik ortamda vergilendirme ve vergi toplama, elektronik bankacılık işlemleri gibi sıralayabiliriz.

Elektronik ticaretin etkisi ticareti, mali ekonomik durumu, siyaseti şüphesiz etkiler. Dünya çapındaki bütün firmaların internetin öncülüğünde daha da büyüdüğünü gerek müşteri kitlesi gerekse üretim ve dağıtımda internetin büyük rolünü görmekteyiz. Firmaların rekabeti sağlamak için interneti daha etkin ve verimli kullanmayı öğrenmelidirler.

Leave A Reply

Recent Posts

E-Ticaret Nedir?

E-Ticaret Nedir?

4 dakika ago
  • 184/A, Newman, Main Street Victor
  • info@examplehigh.com
  • 889 787 685 6
mars yeryüzü