E-Ticaret Nedir?

E-Ticaret, bilgisayar destekli açık ve kapalı ağlar üzerinden mal, hizmet ve bilginin alımı, satımı ve değiş tokuş işlemlerinin yapılması olarak tanımlanabilir. Ekonomik Kalkınma ve işbirliği Teşkilatı (OECD) şu şekilde tanımlamıştır: kişiler ve kurumların katıldığı, yazılı metin, ses, görüntü gibi sayısallaştırılmış verilerin işlenerek açık veya kapalı ağlar üzerinden iletilmesine dayanan ticaretle ile ilgili işlemlere elektronik ticaret denilmektedir. […]

Recent Posts

E-Ticaret Nedir?

E-Ticaret Nedir?

4 dakika ago
  • 184/A, Newman, Main Street Victor
  • info@examplehigh.com
  • 889 787 685 6
mars yeryüzü